Công ty CP Hoàng Thịnh Group tham gia giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh, đây là 1 tổ chức của các công ty lớn chuyên về giải pháp an ninh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp 1 phần không nhỏ vào việc giữ bình yên trong tỉnh và các tỉnh lân cận

Tiandy Viêt Nạm Giao Lưu Với Hội CCTV Bắc Ninh
Tiandy Viêt Nạm Giao Lưu Với Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh
Giao lưu với hiệp Hội CCTV Bắc Ninh