Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện phân chì, kẽm Ngọc Linh với công suất 30.000 tấn/năm rất được kỳ vọng tại tỉnh Bắc Kạn, với yêu cầu đưa ra làm sao có thể quản lý thật tốt phương tiện xe ra vào và công nhân trong nhà máy để đảm bảo an ninh cũng như chống thất thoát

Sau khi, trao đổi với bên phía lãnh đạo nhà máy, Phía nhà thầu Hoàng Thịnh Group đã đưa ra phương án nhận dạng tự động đối với xe ô tô và với công nhân nhà máy dùng hệ thống vân tay kết hợp với camera

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực tế :