Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế với hai chức năng: dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh.

Với 12 khoa

– Khoa Khám bệnh;

– Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc;

– Khoa Nội tổng hợp – Nhi;

– Khoa Truyền nhiễm, Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS;

– Khoa Ngoại tổng hợp – Chuyên khoa (Mắt – TMH – RHM);

– Khoa Phụ sản (bao gồm cả chăm sóc sức khoẻ sinh sản);

– Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;

– Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh;

– Khoa Dược và Vật tư y tế.

– Khoa Y tế công cộng;

– Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng;

– Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

7. Các Trạm Y tế (TYT) xã, thị trấn: 17 trạm

– Trạm Y tế xã Mỹ Thuận;

– Trạm Y tế xã Thu Ngạc;

– Trạm Y tế xã Tân Phú;

– Trạm Y tế Thạch Kiệt;

– Trạm Y tế xã Thu Cúc;

– Trạm Y tế xã Kiệt Sơn;

– Trạm Y tế xã Tân Sơn;

– Trạm Y tế xã Lai Đồng;

– Trạm Y tế xã Đồng Sơn;

– Trạm Y tế xã Xuân Sơn;

– Trạm Y tế xã Kim Thượng;

–  Trạm Y tế xã Xuân Đài;

–  Trạm Y tế xã Minh Đài;

–  Trạm Y tế xã Văn Luông;

–  Trạm Y tế xã Long Cốc;

–  Trạm Y tế xã Tam Thanh;

–  Trạm Y tế xã Vinh Tiền.

Trung tâm y tế Tân Sơn
Trung tâm y tế Tân Sơn