Lắp đặt Barrier tự động ROAD cho UBND Quảng Bình

Sau 2 ngày thi công, công ty HTG đã hoàn thiện và bàn giao. Lắp đặt Barrier tự động ROAD cho UBND Quảng Bình

Địa chỉHải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

8840_501867779878918_509954159_1