Máy giữ xe thông minh do công ty CP Hoàng Thịnh Group cung cấp cho Viện Y Học Không Quân với mục đích phục vụ CBNV và bệnh nhân đến khảm chữa bệnh

    Máy giữ xe thông minh không chỉ mục đích kiểm soát xe ra vào , mà còn hỗ trợ việc thắt chặt an ninh từ vòng ngoài để ngăn ngừa việc mang những vật liệu nguya hiểm vào cơ quan quân đội

Giới thiệu về Viện Y Học Không Quân : 

    Tiền thân của Viện là Bệnh viện Phòng Không – Không quân, được thành lập ngày 2/7/1969 trên cơ sở đội điều trị và khoa Không quân (A6) thuộc Bệnh viện 108.
    Viện Y Học Phòng Không Không Quân là viện nghiên cứu có giường bệnh có chức năng nhiệm vụ : huấn luyện, nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên ngành Y học hàng không và bệnh nghề nghiệp.
    Viện Y Học Phòng Không Không Quân có 5 ban và 12 khoa, có đầy đủ các chuyên khoa trong đó có 2 khoa đặc chủng là Nghiên cứu sinh lý hàng không và Khám tuyển phi công.

    Viện Y Học Phòng Không Không Quân đã và đang là một trong những đơn vị y tế tiêu biểu của lực lượng quốc phòng và được nhiều người bệnh tin tưởng, đánh giá cao

 Hình ảnh thi công và thực tế máy giữ xe thông minh :