Nhận dạng khuôn mặt cho bệnh viện y tế
Nhận dạng khuôn mặt cho bệnh viện y tế

 

YÊU CẦU :

icon  Chấm công cán bộ công nhân viên chức tại bệnh viện

icon Giám sát an ninh các phòng họp, phòng mổ, phòng thiết bị y tế  (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào)

icon Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào.

icon Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu lịch sử

THỰC TRẠNG :

icon Bệnh nhân và người nhà thăm khám ra vào liên tục không cố định

icon Các đối tượng có hành vi gây rối mất trật tự

iconMỗi nhân viên thuộc một bộ phận

iconMỗi bộ phận được chia theo các ca làm việc

iconMỗi ca làm việc được bắt đầu từ giờ A đến giờ B

iconBộ phận sản xuất sẽ đảo ca theo chu kỳ được xác lập trước (ví dụ: 4 ngày làm ban ngày sau đó nghỉ một ngày và chuyển sang 4 ngày làm ban đêm).

iconThiết lập các ngày nghỉ lễ cố định trong năm (quốc khánh, giỗ tổ, quốc tế lao động,..). Nghỉ vào ngày nghỉ lễ sẽ vẫn được tính công bằng 8 giờ làm. Nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ thì thời gian làm tính bằng tổng số giờ x 3.

iconChấm công:ngày thường | làm thêm ngày thường | đi muộn ngày thường | làm ca đêm ngày thường | công làm chủ nhật|làm thêm chủ nhật

 

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI :

iconMỗi  phòng họp, phòng mổ, phòng thiết bị y tế  lắp đặt một camera nhận dạng và thiết bị báo động qua âm thanh (có cổng mở rộng đóng mở cửa). Nếu nhận dạng người trong danh sách được phép thì phát lời chào và mở cửa, ngược lại sẽ phát tín hiệu ngăn chặn bằng âm thanh tại vị trí camera.

iconTại cổng ra vào lắp camera nhận dạng và điểm danh. Nếu điểm danh thành công sẽ phát lời chào qua loa kết nối mạng LAN.

iconCác phòng thi lắp camera có chức năng nhận dạng chấm công, nhận dạng thành công sẽ phát lời chào.