Nhận diện khuôn mặt áp dụng cho máy máy, KCN
Nhận diện khuôn mặt áp dụng cho máy máy, KCN

YÊU CẦU :

Chấm công nhân viên ra và xuất báo cáo tính lương

Giám sát an ninh các phòng sạch (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào)

Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào.

Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu lịch sử

 

 

Sơ đồ kết nội hệ thống nhận dạng khuôn mặt
Sơ đồ kết nội hệ thống nhận dạng khuôn mặt

 

THỰC TRẠNG :

Mỗi nhân viên thuộc một bộ phận

Mỗi bộ phận được chia theo các ca làm việc

Mỗi ca làm việc được bắt đầu từ giờ A đến giờ B

Bộ phận sản xuất sẽ đảo ca theo chu kỳ được xác lập trước (ví dụ: 4 ngày làm ban ngày sau đó nghỉ một ngày và chuyển sang 4 ngày làm ban đêm).

Thiết lập các ngày nghỉ lễ cố định trong năm (quốc khánh, giỗ tổ, quốc tế lao động,..). Nghỉ vào ngày nghỉ lễ sẽ vẫn được tính công bằng 8 giờ làm. Nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ thì thời gian làm tính bằng tổng số giờ x 3.

Chấm công:ngày thường | làm thêm ngày thường | đi muộn ngày thường | làm ca đêm ngày thường | công làm chủ nhật|làm thêm chủ nhật

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI :

Mỗi phòng lắp đặt một camera nhận dạng và thiết bị báo động qua âm thanh (có cổng mở rộng đóng mở cửa). Nếu nhận dạng người trong danh sách được phép thì phát lời chào và mở cửa, ngược lại sẽ phát tín hiệu ngăn chặn bằng âm thanh tại vị trí camera.

Tại cổng ra vào lắp camera nhận dạng và chấm công nhân viên. Nếu chấm công thành công sẽ phát lời chào qua loa kết nối mạng LAN.

Các phòng sản xuất lắp camera có chức năng nhận dạng chấm công, nhận dạng thành công sẽ phát lời chào.

 

Video thực tế :