Nhận dạng khuôn mặt cho bệnh viện

Nhận diện khuôn mặt cho bệnh viện

  YÊU CẦU :   Chấm công cán bộ công nhân viên chức tại bệnh viện  Giám sát an ninh các phòng họp, phòng mổ, phòng thiết bị y tế  (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào)  Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào.  Truy vấn, tìm …

Đọc tiếp »