nhận dạng khuôn mặt cho khách sạn

Nhận diện khuôn mặt cho khách sạn, Resort

    YÊU CẦU :   Kiểm tra khách hàng ra vào tại khách sạn, resort  Thực hiện thủ tục check in/ Check out tự động trên hệ thống  Thông báo khách Vip, khách đã đăng ký, khách mới   Châm công nhân viên trong khách sạn, resort  Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu lịch …

Đọc tiếp »