Nhận dạng khuôn mặt cho bệnh viện

Nhận diện khuôn mặt cho bệnh viện

  YÊU CẦU :   Chấm công cán bộ công nhân viên chức tại bệnh viện  Giám sát an ninh các phòng họp, phòng mổ, phòng thiết bị y tế  (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào)  Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào.  Truy vấn, tìm …

Đọc tiếp »
hệ thộng nhận dạng khuôn mặt cho trường học

Hệ thống nhận diện khuôn mặt cho trường học

YÊU CẦU :   Điểm danh sinh viên, phát hiện tình tráng trốn học, học hộ, thi hộ  Giám sát an ninh các phòng học, cũng như phòng thi (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào)  Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào.  Truy vấn, tìm kiếm …

Đọc tiếp »
Nhận diện khuôn mặt áp dụng cho máy máy, KCN

Nhận diện khuôn mặt ứng dụng cho KCN, Nhà máy

YÊU CẦU : Chấm công nhân viên ra và xuất báo cáo tính lương Giám sát an ninh các phòng sạch (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào) Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào. Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu lịch sử       THỰC …

Đọc tiếp »