UBND TP Thái Bình

Hệ thống kiểm soát UBND TP Thái Bình

Hệ thống kiểm soát UBND TP Thái Bình được triển khai vì đặc thu là 1 cơ quan quan trọng cần được kiểm soát chặt trẽ về an ninh  của toàn khu vực cũng như cán bộ công nhân viên cũng như khách tới thăm quan Với yêu cầu trên Công Ty CP Hoàng Thịnh …

Đọc tiếp »