THÔNG BÁO
                                                                                                             Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Ứng Dụng & Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020 như sau:
Cán bộ công nhân viên và người lao động toàn Công ty nghỉ vào ngày Thứ Năm (30/4/2020) đến hết Chủ Nhật (03/5/2020).
Nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ Lễ, Công ty đề nghị:
Cán bộ công nhân viên và người lao động toàn Công ty hạn chế đi lại, không đến những chỗ tập trung đông người.
Toàn Công ty chấp hành các hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
CBCNV triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.