Hệ thống camera quan sát cho nhà máy chè Ô LONG TAIWAN

Sau 3 ngày đêm thi công nhằm đáp ứng tiến độ. Công ty đã hoàn thiện và bàn giao Hệ thống camera quan sát cho nhà máy chè Ô LONG TAIWAN.

Địa chỉ: Mộc Châu

Hệ thống bãi giữ xe thông minh