Do nhu cầu về việc vận chuyển hàng hóa, việc  mở rộng kiểm soát tại các cửa khẩu trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, công ty CP Hoàng Thịnh Group đã cùng với chủ đầu tư hoàn thành hạng mục kiểm soát hệ thống xe bốc dỡ hàng hóa tại các điểm để phối hợp với bộ đội biên phòng, cũng như hải quan để giúp đẩy nhanh việc thông thương hàng hóa