Hệ thống kiểm soát Máy Phát Điện Trường Lộc được triển khai dựa theo yêu cầu bên phía khách hàng cần quản lý các xe ra vào khi nhà máy để tham quan hoặc lấy hàng

 

nhà máy phát điện trường lộc
nhà máy phát điện trường lộc

 

Công Ty CP Hoàng Thịnh Group sau khi nhận thông tin, đã nhanh chóng lên phương án và thi công trong vòng 2 ngày để đưa vào bàn giao. Góp phần đảm bảo an ninh cho nhà máy

 

Hệ thống kiểm soát nhà máy phát điện trường lộc
Hệ thống kiểm soát nhà máy phát điện trường lộc