Hệ thống kiểm soát nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy

Thủy điện Cẩm Thủy 1 là thủy điện xây dựng trên dòng chính sông Mã tại vùng đất hai xã Cẩm Thành và Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Thủy điện Cẩm Thủy 1 có công suất 28,6 MW, bờ phải tại phố Vạc xã Cẩm Thành, bờ trái tại thôn Kim Mẫn xã Cẩm Lương.

Hệ thống kiểm soát nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy
Hệ thống kiểm soát nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy