Bãi giữ xe thông minh là yêu cầu mà Trường Đại học Thái Bình đưa ra, công ty Hoàng Thịnh Group hỗ trợ vì số lượng học sinh ra vào hàng ngày rất đông, dẫn đến việc không thể kiểm soát được phương tiện, con người cũng như tài chính một cách tốt nhất.

    Nhận được yêu cầu trên, công ty Hoàng Thịnh Group đã lên thiết kế và được chọn là nhà thầu thi công, với tiến độ cần gấp bên nhà thầu đã xuất sắc bàn giao lại hệ thống với thời gian là 3 ngày đêm 

    Trường Đại học Thái Bình là một trường đại học đa ngành có thương hiệu lâu đời tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Trường được thành lập theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.

    + Địa chỉ: Tân Bình, Thái Bình
    + Điện thoại: 0227 3633 134

    + Tên khác: Trường Đại học Thái Bình (mã trường: DTB)