Hệ thống kiểm soát trường sĩ quan đặc công

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

– Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

– Điện thoại: 02433840625

Là đơn vị quân đội nên yêu cầu rất cao trong việc kiểm soát người ra phương tiện ra vào đơn vị. Sau khi tìm hiểu và đã đưa đến quyết định liên lạc với công ty CP Hoàng Thịnh Group để được tư vấn về hệ thống

Sau khi nhận được yêu cầu đề ra. công ty CP Hoàng Thịnh Group đã gấp rút tiến hành thi công và hoàn thành trong vòng 3 ngày

 

Trường sĩ quan đặc công
Trường sĩ quan đặc công