Hệ thống kiểm soát UBND TP Thái Bình được triển khai vì đặc thu là 1 cơ quan quan trọng cần được kiểm soát chặt trẽ về an ninh  của toàn khu vực cũng như cán bộ công nhân viên cũng như khách tới thăm quan

Với yêu cầu trên Công Ty CP Hoàng Thịnh Group đã xây dựng thiết kế và tiến hành lắp đặt cũng như bàn giao để hệ thống đi vào hoạt động sớm nhất

Hệ thống kiếm soát UBND TP Thái Bình
Hệ thống kiếm soát UBND TP Thái Bình