hệ thống nhận diện khuôn mặt cho trường học
hệ thống nhận diện khuôn mặt cho trường học

YÊU CẦU :

icon  Điểm danh sinh viên, phát hiện tình tráng trốn học, học hộ, thi hộ

icon Giám sát an ninh các phòng học, cũng như phòng thi (chỉ cho phép những người được đăng ký trước vào)

icon Ghi lại hình ảnh tất cả nhân viên và khách ra vào.

icon Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu lịch sử

THỰC TRẠNG :

icon Học sinh, sinh viên thuộc các lớp, các khối, các khóa khác nhau

icon Học sinh, sinh viên thường đến lớp không đúng giờ

icon Hiện tại điểm danh bằng miệng, và note vào giấy tờ kiểu thô sơ

icon Hay xuất hiện những đối tượng lạ trà trộn vào trường, vào lớp

icon Các phòng thi trong lịch hiện nay kiểm tra qua giám thị và đối chiếu bằng mắt thường

 

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI :

iconMỗi phòng học lắp đặt một camera nhận dạng và thiết bị báo động qua âm thanh (có cổng mở rộng đóng mở cửa). Nếu nhận dạng người trong danh sách được phép thì phát lời chào và mở cửa, ngược lại sẽ phát tín hiệu ngăn chặn bằng âm thanh tại vị trí camera.

iconTại cổng ra vào lắp camera nhận dạng và điểm danh. Nếu điểm danh thành công sẽ phát lời chào qua loa kết nối mạng LAN.

iconCác phòng thi lắp camera có chức năng nhận dạng chấm công, nhận dạng thành công sẽ phát lời chào.

Hình ảnh thực tế :

 

hệ thộng nhận dạng khuôn mặt cho trường học
Hệ thộng nhận dạng khuôn mặt cho trường học