Công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh được khởi công xây dựng vào ngày 26/12/2010. Quy mô đầu tư 700 giường bệnh, tổng mức đầu tư trên 1.548.600 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn hiện có 36 khoa phòng gồm 18 khoa lâm sàng, 9 cận lâm sàng, 7 phòng chức năng với tổng số 745 cán bộ, viên chức, người lao động. Tổng số giường thực kê là 711 giường. Trang thiết bị y tế hiện có tại Bệnh viện là 560 máy móc các loại và các trang thiết bị văn phòng. Bệnh viện mới được xây dựng trên diện tích 29,4 ha, quy mô 700 giường bệnh tại thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn cách cơ sở hiện tại khoảng 5 km.